Obiekty infrastrukturalne

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks prac budowlano-montażowych związanych z montażem drugiego źródła zasilania rezerwowego bloku nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa”.

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy modernizacji układu wzbudzenia turbogeneratora nr 4 bloku energetycznego nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa”.

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją systemu kablowego 6 kV i 0,4 kV, który zapewnia bezpieczeństwo bloku nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa”.

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych związanych z wymianą wyłączników olejowych typu MKP-110 na rozdzielnicy otwartej 110 kV na WP „Rówienska Elektrownia Atomowa”.

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy modernizacji łączników VMPE-10 z przedziałami przekaźnikowymi na bloku energetycznym nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa”.

DTGO „KOLEJE LWOWSKIE”

DTGO „KOLEJE LWOWSKIE”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy budowie kablowej linii napowietrznej 110 kV głównego zasilania od urządzenia wejściowo-rozdzielczego 110 kV stacji 330 kV „Kowel”.

RSP UKRAERORUCHU

RSP UKRAERORUCHU

Kompleks robót budowlano-montażowych w celu zapewnienia zasilania zewnętrznego Lwowskiego Regionalnego Pododdziału Strukturalnego DP „Ukraeroruch” o mocy 1 MW.

DP „DYREKCJA BUDOWY OBIEKTÓW NA EURO 2012 WE LWOWIE”

DP „DYREKCJA BUDOWY OBIEKTÓW NA EURO 2012 WE LWOWIE”

Kompleks prac nad eksploatacją i konserwacją stacji transformatorowych „Północ” i „Południe” stadionu „Arena-Lwów” przez jednostkę OWB PP „Art-Energo”.

DP „ MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY «LWÓW» IMIENIA DANIELA HALICKIEGO

DP „ MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY «LWÓW» IMIENIA DANIELA HALICKIEGO

Kompleks prac nad awaryjnym i planowym remontem zewnętrznych sieci energetycznych DP „Międzynarodowy Port Lotniczy «Lwów» imienia Daniela Halickiego”.

PP „NORDIC”

PP „NORDIC”

Kompleks robót budowlano-montażowych w zakresie zasilania zewnętrznego jednego z pierwszych obiektów energetyki alternatywnej na Ukrainie Zachodniej – „Samborska elektrownia słoneczna".

DP „PRYKARPAT ZACHIDTRANS”

DP „PRYKARPAT ZACHIDTRANS”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy częściowej rekonstrukcji stacji 110/6kV LDPS wraz z wykonaniem remontu kapitalnego transformatora mocy typu TDN - 10000/110/6-70U1.

PSA „KOLEJE UKRAIŃSKIE”

PSA „KOLEJE UKRAIŃSKIE”

Kompleks prac budowlano-montażowych związanych z wymianą: 7 wyłączników olejowych 110 kV na elegazowe na stacjach trakcyjnych DTGO „Koleje Lwowskie”.

Sp. z o.o „DONSPECMONTAŻ”

Sp. z o.o „DONSPECMONTAŻ”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy rekonstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej sieci zasilania stadionu kompleksowej bazy sportowej Lwowskiej Państwowej Szkoły Zawodowej Wychowania Fizycznego.

Up