Laboratorium elektrotechniczna i wypróbowania

W celu zapewnienia wysokiej jakości i operatywności prac związanych z konserwacją instalacji elektrycznych naszych klientów, do dyspozycji służb eksploatacyjno-dyspozytorskich przedsiębiorstwa jest nowoczesne mobilne laboratorium elektrotechniczne wyposażone w nowoczesne urządzenia pomiarowe. Wszystkie przyrządy i sprzęt posiadają odpowiednie atestaty i przechodzą coroczną weryfikację. Pracownicy laboratorium elektrycznego posiadają uprawnienia do wykonywania tych prac. Wszystkie prace wykonywane są na wysokim poziomie fachowym. Laboratorium elektryczne wykonuje następujące rodzaje pomiarów i badań:

LABORATORIUM ELEKTRYCZNE WYKONUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE POMIARÓW I BADAŃ:

  • Sprawdzenie stanu układów uziemień ochronnych instalacji elektrycznych
  • Sprawdzenie występowania połączenia między uziemieniem a uziemionym elementem
  • Pomiar rezystancji rozpływu na głównych uziemnikach i uziemieniach sieci i urządzeń
  • Pomiar rezystancji przejściowej pomiędzy uziemnikiem a uziemionymi elementami ochronnej sieci uziemiającej
  • Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i kabli elektrycznych
  • Testowanie wysokonapięciowe urządzeń elektrycznych napięciem do 10 kV
  • Testowanie wysokonapięciowe linii kablowych napięciem do 35 kV
  • Poszukiwanie uszkodzeń linii kablowych o napięciu do 35 kV
  • Regulacja i testowanie przekaźnikowych systemów ochronnych
  • Pomiar impedancji pętli „fazy-zero”