Projektowanie

DZIAŁ PROJEKTOWY OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA:

 • Konsultacje energetyczne przed projektem;
 • Audyt energetyczny;
 • Opracowanie studium wykonalności i obliczenie różnych opcji zasilania zewnętrznego i wewnętrznego;
 • Uzyskanie warunków technicznych dostaw energii elektrycznej od koncesjonariuszy rynku energetycznego;
 • Opracowanie specyfikacji technicznych dla prac projektowych;
 • Określenie fazy dokumentacji projektowej;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w następujących obszarach:
  - Budowa i przebudowa stacji rozdzielczej, stacji transformatorowej 0,4-750 kV
  - Kablowe i napowietrzne linie energetyczne 0,4-750 kV
  - Zabezpieczenia przekaźnikowe i przeciwawaryjna automatyka instalacji elektrycznych
  - Automatyczne pomiary energii elektrycznej
  - Operatywne kierowanie zasilaniem
  - Środki rozwiazywania zagadnień oszczędności energii i jakości energii elektrycznej
  - Elektroenergetyczne wyposażenie budynków i budowli
  - Oświetlenie elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
  - Urządzenia odgromowe i uziemiające do wyposażenia elektrycznego budynków i budowli
  - Alternatywne źródła energii elektrycznej
 • Opracowanie dokumentacji kosztorysowej;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Nadzór autorski nad obiektem budowlanym;
 • Analiza i dostosowanie decyzji projektowych firm zagranicznych do aktualnej dokumentacji regulacyjnej Ukrainy;
 • Zatwierdzenie dokumentacji projektowej we wszystkich służbach udzielających zezwoleń;
 • Wsparcie podczas przeprowadzenia ekspertyzy projektu;