Energetyka alternatywna

REALIZACJA PROJEKTÓW ENERGETYKI ALTERNATYWNEJ NA WŁASNE POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW

Art-Energo opracowuje niezawodne zintegrowane rozwiązania dla energetyki słonecznej. Oferujemy kompleksową realizację projektów budowlanych elektrowni słonecznych dla przedsiębiorstw, centrów handlowo-rozrywkowych, biurowców, placówek oświatowych, szpitali.

Co przedsiębiorstwo uzyska z własnej elektrowni słonecznej?

POMYSŁ JEST PROSTY: elektrownia słoneczna wytwarza w godzinach dziennych energię elektryczną na własne potrzeby przedsiębiorstwa. Gdy „energii słonecznej” nie wystarcza, różnica jest automatycznie kompensowana z sieci ogólnej.
Elektrownie słoneczne na własny użytek nie wymagają otrzymania licencji, dzięki czemu okres realizacji takiego projektu wynosi
1-2 miesiące i zaczyna oszczędzać środki już od pierwszej minuty uruchomienia elektrowni.

Okres zwrotu kosztów elektrowni zależy od aktualnej taryfy za energię elektryczną dla przedsiębiorstw na Ukrainie. Biorąc pod uwagę ustalone przez Narodową Komisję ds. Regulowania Państwowego w Dziedzinie Energetyki i Usług Komunalnych taryfę za energię elektryczną dla osób prawnych w 2021 roku, szacowany okres zwrotu z inwestycji dla takich elektrowni wynosi mniej niż 6 lat.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dalszy prawdopodobny wzrost taryf za energię elektryczną dla przedsiębiorstw, okres zwrotu takich projektów będzie się proporcjonalnie zmniejszał.

Art-Energo buduje pod klucz obiekty energetyki alternatywnej – jest to forma jednolitego systemu odpowiedzialności za obiekt, który obejmuje wszystkie etapy prac. Takie podejście pozwala zminimalizować koszty budowy i czas budowy obiektów energetycznych, gdyż procesy projektowania i budowy przebiegają w sposób optymalny.

ELEKTROWNIA SŁONECZNA O MOCY 1000 KW

Oferujemy kompleksową realizację projektów budowlanych elektrowni słonecznych w oparciu o koszt bazowy, który wynosi 570 €/kW z VAT. Przy aktualnej taryfie za energię elektryczną dla odbiorców przemysłowych na Ukrainie, która wynosi 2,83 UAH/kW z VAT (0,085 EUR/kW z VAT) oraz minimalnej normie wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dla obwodu lwowskiego 1150 godz./rok, okres zwrotu inwestycji wyniesie 5,8 lat.

Przykład: Elektrownia słoneczna 1000 kW

Koszt budowy = 570 € * 1000 kW = 570 000 €

Roczne wytwarzanie prądu = 1000 kW * 1150 godz./ rok = 1 150 000 kW

Oszczędność zużycia rocznie = 1 150 000 kWh * 0,085 € = 97,750 €

Okres zwrotu = 570 000 € / 97 750 € = 5,8 lat

ZALETY ELEKTROWNI SŁONECZNYCH NA WŁASNE POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW

– Łatwość obsługi
Elektrownia słoneczna nie wymaga stałej opieki. Wystarczy przeprowadzić planowaną kontrolę co 6-12 miesięcy. Tylko w miejscach silnie zanieczyszczonych (w pobliżu kamieniołomów, polnych dróg z dużym natężeniem ruchu samochodów itp.) należy dodatkowo przeprowadzać regularne czyszczenie paneli słonecznych.

- Przyjazność dla środowiska
Ze wszystkich rodzajów „zielonej” energetyki energia słoneczna jest najbardziej przystępna cenowo. Zainstalowanie elektrowni słonecznej na własne potrzeby to doskonała okazja do rezygnacji z energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie cieplne i ograniczenia emisji CO2. Ponadto elektrownie słoneczne mają cały szereg innych zalet pod względem przyjazności dla środowiska, a mianowicie:
Technologia produkcji paneli słonecznych nie wiąże się z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych dla środowiska;
Działaniu elektrowni słonecznej nie towarzyszą szkodliwe emisje do atmosfery ani hałas;
Podczas budowy elektrowni naziemnej nie dochodzi do uszkodzenia żyznej warstwy gleby.

- Oszczędności
Instalując elektrownię słoneczną na własne potrzeby, będziesz mógł zaoszczędzić nawet do 50% kosztów drogiej energii elektrycznej z zewnętrznych sieci energetycznych w ciągu roku, zastępując ją tanią energią słoneczną. Jeśli nominalne zużycie w Państwa zakładzie występuje w godzinach dziennych, elektrownia słoneczna będzie w stanie zapewnić dla przedsiębiorstwa do 70-100% niezbędnej energii elektrycznej wiosną i latem oraz
20-40% jesienią i zimą. Podczas instalacji elektrowni słonecznej na dachu obniża się nagrzewanie dachu, co pozwala zaoszczędzić na chłodzeniu pomieszczeń.

- Trwałość
Większość producentów paneli słonecznych udziela 25-letniej gwarancji na swoje produkty, podczas gdy wydajność paneli słonecznych spada tylko o 15% w ciągu 25 lat. Średnia żywotność wynosi ponad 50 lat.

ELEKTROWNIA SŁONECZNA OD ART-ENERGO

Lp.

Nazwa 

obiektu 

elektroenergetyki

Lokalizacja 

obiektu 

elektroenergetyki

Nazwa i typ sprzętu

Ilość, szt

Moc zainstalowana, kW

Rodzaj paliwa

Własność

1

Słoneczna elektrownia 

na dachu

kolej)

ul.T.Dorosza 20a, 03833 wsi Malechiv, obwód Lwowski

PV Module Solar impulse YSUN-270P-60, peak power 270W 3705

1000,35

Energia 

słońca

Wynajem

Inverter Schneider Electric Conext CL-60E, Ph=66kW 14

924,00

---
2

Słoneczna elektrownia 

na dachu

(ІІ kolej)

ul.T.Dorosza 20a, 03833 wsi Malechiv, obwód Lwowski

PV Module JA SOLAR JAP60S01-270/SC, peak power 270W

3705

1000,35

Energia 

słońca

Wynajem

Inverter Schneider Electric Conext CL-60E, Ph=66kW 14

924,00

---
3

Słoneczna elektrownia 

na dachu

ul. Skniłówska 21,

81130 wsi Sokolnikiobwód Lwowski

PV Module , peak power  275W 240 66,00

Energia 

słońca

Wynajem
Inverter Schneider Electric Conext CL20000E, Ph=20kW 3 60,00 ---
4

Słoneczna elektrownia 

na dachu

wsi Zapytow,  80461 Kamjanka- Buzkij powiat, obwód Lwowski

PV Module, peak power 275W 1818

499,95

Energia 

słońca

Wynajem

Inverter Schneider Electric Conext CL20000E, Ph=20kW 3 60,00 ---
Inverter Schneider Electric Conext CL-60E, Ph=66kW 6 396,00 ---
5

Słoneczna elektrownia 

na dachu

ul. Plastowa,

79056 Lwow

PV Module, peak power 270W 3630 980,10

Energia 

słońca

    Wynajem
Inverter Schneider Electric Conext CL-60E, Ph=66kW 13 858,00 ---
6

Słoneczna Elektrowna naziemna "Wroców"

81086 wsi Wroców, Jaworowskij powiat, obwód obwód Lwowski

PV Module TSM-275 PE05A, peak power 275W 11640 3201

Energia 

słońca

Własna

Inverter Schneider Electric Conext CL-125PV, Ph=125kW 22 2750 ---
7

Słoneczna Elektrowna naziemna "Wroców-2"

81086 wsi Wroców, Jaworowskij powiat, obwód obwód Lwowski

(kataster numer

4625882900:04:001:1416)

PV Module, TrinaSolar TSM-375DE08M(II), Ph=375W 19 7,125

Energia 

słońca

Własna
PV Module, TrinaSolar TSM-370DE08M(II), Ph=370W 1917 709,29

Energia 

słońca

Inverter Kehua Tech SPI160K-B-H, Ph=160kW 4 640,00 ---
8 Słoneczna Elektrowna naziemna  "Wroców-3"

81086 wsi Wroców, Jaworowskij powiat, obwód obwód Lwowski

(kataster numer 4625882900:04:001:1415)

PV Module, TrinaSolar TSM-370DE08M(II), Ph=370W 1984 734,08

Energia 

słońca

Własna
Inverter Kehua Tech SPI160K-B-H, Ph=160kW 4 640,00 ---

Razem

8198,245