Prace elektomontażowe

Kompleksową realizację projektów zasilania przedsiębiorstw przemysłowych, infrastrukturalnych i wytwórczych zapewniają specjaliści z działu produkcyjno-technicznego, którzy regularnie przechodzą szkolenia i testy wiedzy z zakresu BHP, technologii pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego we Lwowskim Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym Ochrony Pracy i Bezpieczeństwa Przemysłowego. Zdecydowana większość pracowników posiada IV-V grupę dopuszczenia do pracy w działających instalacjach elektrycznych do i powyżej 1000 V, kadra inżynierska systematycznie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, kursach doszkalających. Firma opracowała, zatwierdziła i wdrożyła system zarządzania jakością, który reguluje ciągłą kontrolę i doskonalenie wszystkich procesów biznesowych na przedsiębiorstwie.

GŁÓWNE RODZAJE PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW DZIAŁU PRODUKCYJNO-TECHNICZNEGO ART-ENERGO TO:

 • Budowa pod klucz obiektów alternatywnych źródeł energii.
 • Budowa, montaż i regulacja punktów rozdzielczych instalacji elektrycznych i podstacji transformatorowych 6/0,4 kV,
  10/0,4 kV, 35/10 kV, 110/35/10 kV;
 • Budowa linii przesyłowych 0,4, 6, 10, 35, 110 330 kV;
 • Wykonanie linii kablowych 0,4-110 kV;
 • Instalacja i regulacja urządzeń rozdzielczych, stacji transformatorowych i kompletnych stacji transformatorowych 6/0,4 kV, 10/0,4 kV, 35/0,4 kV, 110/35/10 kV;
 • Instalacja i regulacja urządzeń mikroprocesorowego i analogowego zabezpieczenia przekaźnikowego oraz systemów telemechanizacji;
 • Instalacja i regulacja systemu pomiaru energii elektrycznej oraz lokalnego sprzętu do zbierania i przetwarzania danych;
 • Instalacja i regulacja urządzeń do kompensacji mocy biernej;
 • Wykonanie sieci elektroenergetycznych, wyposażenia rozdzielnic, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;