RSP UKRAERORUCHU

Kompleks robót budowlano-montażowych w celu zapewnienia zasilania zewnętrznego Lwowskiego Regionalnego Pododdziału Strukturalnego DP „Ukraeroruch” o mocy 1 MW wraz z przyłączeniem do sieci DTGO „Koleje Lwowskie” oraz montażem:

  • 6 komórek 6 kV z wyłącznikami próżniowymi RM-6 firmy Schneider Electric,
  • 10 komórek 0,4kV firmy EATON,
  • linii kablowej 6kV o długości 6,8 km,
  • 2 transformatorów mocy o mocy 630 kVA każdy.