DP „PRYKARPAT ZACHIDTRANS”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy częściowej rekonstrukcji stacji 110/6kV LDPS wraz z wykonaniem remontu kapitalnego transformatora mocy typu TDN - 10000/110/6-70U1.