PSA „KOLEJE UKRAIŃSKIE”

Kompleks prac budowlano-montażowych związanych z wymianą: 7 wyłączników olejowych 110 kV na elegazowe na stacjach trakcyjnych DTGO „Koleje Lwowskie”: stacja Krasne, stacja Wielkie Berezne, stacja Lubień Wielki, stacja Sądowa Wiśnia, stacja Stary Sambor i stacja Beskid.