WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks prac budowlano-montażowych związanych z montażem drugiego źródła zasilania rezerwowego bloku nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa” wraz z wykonaniem instalacji:

 • 10 komórek 6 kV z wyłącznikami sekcyjnymi przewodów głownych zasilania rezerwowego,
 • 6 węzłów łączenia przewodów szynowych, panelu sterowniczego i alarmowego,
 • wyłącznika elegazowego 110 kV firmy ABB,
 • portalu 110 kV,
 • trzech rozłączników HAPAM (Polska),
 • trzech ograniczników przepięć 110 kV,
 • estakady kablowej 110 kV i 6 kV,
 • oszynowania 110 kV,
 • trzech transformatorów prądu 110 kV,
 • transformatora rezerwowego 110/6kV TRDNS-32000/110/6 kV na węźle przystacyjnym bloku nr 2,
 • linii kablowej 110 kV z kabla PvEgaPng 64/110kV 1x185 / 95 o długości 2838 m,
 • trzech złączek 110 kV EHVS-145/L-W-17-50/52,
 • 6 złączek końcowych 110 kV,
 • linii kablowych z kabla AABnlG 3x240 – 1000 m,
 • 180 m linii kablowych 20 kV wykonanych z kabli XnRUHKXS 1x240 12/20 kV,
 • sterowniczych linii kablowych o łącznej długości ponad 18000 m.