WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją systemu kablowego 6 kV i 0,4 kV, który zapewnia bezpieczeństwo bloku nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa” wraz z wykonaniem:

  • demontażu nawierzchni żelbetowych dróg dojazdowych o kubaturze 250 m³,
  • montażu metalowych konstrukcji kablowych,
  • montażu linii kablowych 6kV i 0,4kV z wykorzystaniem kabli APvEoVng 3x150/70, APvEoVng 3x240/70, AVVGng 4x185 o łącznej długości ponad 7000 m,
  • montażu 60 złączy kablowych Raychem.