DTGO „KOLEJE LWOWSKIE”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy budowie kablowej linii napowietrznej 110 kV głównego zasilania od urządzenia wejściowo-rozdzielczego 110 kV stacji 330 kV „Kowel” do portalu odbiorczego 110 kV stacji trakcyjnej "Kowel" DTGO "Koleje Lwowska" o łącznej długości 2600 m z montażem:

  • odcinka kablowego linii przesyłowej z wykorzystaniem kabla z polietylenu usieciowanego typu APvEgaP-110-1x185 w ciśnieniowych rurach grubościennych marki PE 100 SDR17 o średnicy 315 mm, ułożonych metodą przewiertów kierunkowych poziomych o łącznej długości 950 m, odcinka napowietrznego linii przesyłowej o łącznej długości 1450 m oraz montażem dwóch podpór kotwowych typu U110-2 , 
  • złączy kablowych 110 kV wraz z budową dwóch studni oraz uszczelnieniem przepustów kablowych i końcówek z rury SDR przy użyciu muf „Roxtec”.