DP „DYREKCJA BUDOWY OBIEKTÓW NA EURO 2012 WE LWOWIE”

Kompleks prac nad eksploatacją i konserwacją stacji transformatorowych „Północ” i „Południe” stadionu „Arena-Lwów” przez jednostkę OWB PP „Art-Energo”.