WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych związanych z wymianą wyłączników olejowych typu MKP-110 na rozdzielnicy otwartej 110 kV na WP „Rówienska Elektrownia Atomowa” wraz z realizacją:

  • montażu linii kablowych o łącznej długości 12 km,
  • montażu 22 szaf zabezpieczenia przekaźnikowego rozłączników 110 kV,
  • montażu 10 wyłączników elegazowych ABB LTB 145 D1/B i ich napędów BLK 222,
  • montażu 30 transformatorów prądowych ABB IMB 123,
  • montażu oszynowania elastycznego urządzenia wejściowo-rozdzielczego 110kV.