Sp. z o.o „DONSPECMONTAŻ”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy rekonstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej sieci zasilania stadionu kompleksowej bazy sportowej Lwowskiej Państwowej Szkoły Zawodowej Wychowania Fizycznego przy ul. Czeremszyny 17 we Lwowie w ramach przygotowań do przeprowadzenia turnieju EURO 2012 na Ukrainie z realizacją:

  • montażu linii kablowych 0,4 od kompletnej stacji transformatorowej do urządzenia wejściowo-rozdzielczego budynku
  • raz montaż generatora spalinowego typu SDMO J165K o mocy 150 kVA/120 kW.