WP „RÓWIENSKA ELEKTROWNIA ATOMOWA” DP NAEK „ENERGOATOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy modernizacji układu wzbudzenia turbogeneratora nr 4 bloku energetycznego nr 2 WP „Rówienska Elektrownia Atomowa” wraz z montażem:

  • tablicy wzbudzeń i panelu automatyki,
  • rezystorów gaszących łuk,
  • trzech klimatyzatorów przemysłowych KA1-25,
  • kabli sterowniczych i zasilających o łącznej długości 7000 m wraz z linią kablową 20kV,
  • wykonaną z kabla PvEVng 1x500.