PP „NORDIC”

Kompleks robót budowlano-montażowych w zakresie zasilania zewnętrznego jednego z pierwszych obiektów energetyki alternatywnej na Ukrainie Zachodniej – „Samborska elektrownia słoneczna" we wsi Raliwka w rejonie samborskim obwodu lwowskiego o mocy 5 mW z podłączeniem do sieci DTGO „Koleje Lwowskie” i montażem:

  • linii kablowej 10kV o łącznej długości 1 km, z wykorzystaniem kabla APvEgaP-10 1x240/70, ułożonego metodą przewiertów kierunkowych poziomych pod korytem Dniestra,
  • 4 kompletnych stacji transformatorowych z transformatorami mocy o mocy 1000 kVA,
  • wyłącznika próżniowego BB/TEL z zestawem adaptacyjnym,
  • 2 linii kablowych 6 kV z kabla AABL-10 3x120 mm2 o długości 400 m.