АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ для бізнесу

Компанія Арт-Енерго розробляє надійні комплексні рішення для сонячної енергетики. Для генерації електричної енергії та її продажу по «зеленому тарифу» ми пропонуємо реалізацію спільних проектів по будівництву сонячних електростанцій, розміщених на дахах і фасадах офісних, складських будівель, виробничих цехів, допоміжних споруд, а також наземного виконання.

Бізнес-проекти по альтернативній енергетиці дають всі можливості для отримання високого прибутку, який прямопропорційно залежить від потужності сонячної станції. Продається вся вироблена електроенергія. Немає норми обліку власного споживання.

Згідно із законом України «Про електроенергетику» держава гарантує викуп електроенергії державним підприємством «Енергоринок» по «зеленому тарифу» до 31.12.2029 р. На сьогодні це:

  • 0,15 €/кВт для промислових сонячних електростанцій наземного виконання
  • 0,163 €/кВт для промислових сонячних електростанцій збудованих на дахах

Слід зазначити, що тариф, встановлений у валюті, страхує інвесторів від курсових ризиків.

Арт-Енерго здійснює будівництво об’єктів альтернативної енергетики «під ключ» - це форма єдиної системи відповідальності за об'єкт, яка включає всі етапи робіт. Такий підхід дає можливість мінімізувати витрати на будівництво і терміни зведення енергооб'єктів, оскільки процеси проектування і будівництва виконуються в оптимальному режимі.

Сонячна електростанція потужністю 100 кВт

Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного випромінювання для Львівської області згідно даних Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України становить 1 100 кВт*год/рік, отже СЕС потужністю 1 кВт виробить за рік 1 100 кВт*год електроенергії.

 

Для прикладу, СЕС потужністю 100 кВт, збудована на даху та введена в експлуатацію в 2018 році, вироблятиме: 100*1100 = 110 000 кВт*год електроенергії на рік, що в грошовому еквіваленті становитиме 17 930 €/рік (110 000*0,163=17 930 €/рік)

Вартість будівництва СЕС на даху потужністю 100 кВт становить 89 000€.

Таким чином термін окупності такого проекту становить  менше 5-ти років.

Переваги спільного бізнесу

- зменшення інвестицій на 20%

Будуючи сонячні електростанції з Арт-Енерго ви інвестуєте лише 80% вартості проекту, що становить 664 € та 712 € відповідно для наземних та дахових станцій, а 20% сплачує Арт-Енерго на умовах пайової участі по даному проекту.

 

- скорочення терміну здачі в експлуатацію в 4 рази

Для погодження «зеленого тарифу» інвестору необхідно пройти велику кількість адміністративних процедур, передбачених чинним законодавством України, тривалість яких іноді перевищує один календарний рік.

Арт-Енерго має в своєму розпорядженні кваліфікований персонал та налагоджену процедуру погодження «зеленого тарифу», що дозволяє скоротити термін отримання усіх необхідних дозвільних документів в 4 рази.

 

- безкоштовне cервісне обслуговування

Впродовж всього періоду експлуатації електростанції компанія Арт-Енерго здійснюватиме обслуговування та фінансуватиме всі експлуатаційні та ремонтні витрати в частині електромонтажних та налагоджувальних робіт.

 

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

№ з/п Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % 
1 Ядерне паливо
2 Вугілля
3 Природний газ
4 Мазут
5 Газ промисловий (вказати)
6 Біомаса
7 Біогаз
8 Енергія сонячного випромінювання 100
9 Енергія вітру
10 Геотермальна енергія
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:
12 у т. ч. електрична енергія, вироблена
мікрогідроелектростанціями
13 у т. ч. електрична енергія, вироблена
мінігідроелектростанціями
14 у т. ч. електрична енергія, вироблена малими
гідроелектростанціями
15 у т. ч. електрична енергія, вироблена
гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт
16 Інші види палива/енергії (вказати)Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт*год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиду -
1.2 Аміак -
1.3 Ангідрид сірчистий -
1.4 Ацетон -
1.5 Бенз(о)пірен -
1.6 Бутилацетат -
1.7 Ванадію п'ятиокис -
1.8 Водень хлористий -
1.9 Вуглецю окис -
1.10 Вуглецю двоокис -
1.11 Вуглеводні -
1.12 Газоподібні фтористі сполуки -
1.13 Тверді речовини -
1.14 Кадмію сполуки -
1.15 Марганець та його сполуки -
1.16 Нікель та його сполуки -
1.17 Озон -
1.18 Ртуть та її сполуки -
1.19 Свинець та його сполуки -
1.20 Сірководень -
1.21 Сірковуглець -
1.22 Спирт н-бутиловий -
1.23 Стирол -
1.24 Фенол -
1.25 Формальдегід -
1.26 Хром та його сполуки -
1.27 Радіоактивні відходи -
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний -
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5))
-
2.3 Завислі речовини -
2.4 Нафтопродукти -
2.5 Нітрати -
2.6 Нітрити -
2.7 Сульфати -
2.8 Фосфати -
2.9 Хлориди -
2.10 Радіоактивні відходи -

Наверх