Проектування

Комплексна реалізація проектів електропостачання будь-якого рівня складності була б неможливою без власної проектної групи АРТ-ЕНЕРГО, до складу якої входять висококваліфіковані спеціалісти з відповідними сертифікатами.

Проектні роботи виконуються як в складі комплексних поставок енергетичного обладнання і будівництва енергетичних об'єктів, так і у вигляді окремих продуктів, які ми пропонуємо Замовникам.

Якість і безпека проектних рішень підтверджуються отриманими в термін позитивними висновками від органів державної експертизи промислової безпеки. Фахівці АРТ-ЕНЕРГО постійно підвищують свою кваліфікацію і проходять перевірки знань в області проектування.

Проектний відділ пропонує виконання наступних послуг в сфері проектування:

 • Передпроектний енергоконсалтинг;
 • Енергоаудит;
 • Розробка техніко-економічного обґрунтування та розрахунок різних варіантів облаштування зовнішнього та внутрішнього електропостачання;
 • Отримання технічних умов на електропостачання від ліцензіатів Енергоринку;
 • Розробка ТЗ на виконання проектних робіт;
 • Визначення стадійності проектної документації;
 • Розробка проектної документації за напрямками:

 - Будівництво та реконструкція РП ТП 0,4-750 кВ

 - Кабельні та повітряні лінії електропередач 0,4-750кВ

 - Релейний захист і протиаварійна автоматика електроустановок

 - Автоматизований облік електроенергії (АСКОЕ)

 - Диспетчерське управління електропостачанням

 - Заходи щодо вирішення питань енергозбереження та якості електроенергії

 - Силове електрообладнання будівель і споруд

 - Зовнішнє та внутрішнє електроосвітлення

 - Блискавкозахист і пристрої заземлення електрообладнання будівель і споруд

 - Альтернативні джерела електроенергії

 • Розробка кошторисної документації;
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
 • Авторський нагляд за об’єктом будівництва;
 • Аналіз та адаптація проектних рішень іноземних фірм до чинної нормативної документації України;
 • Погодження проектної документації у всіх дозвільних службах;
 • Супровід при проходженні експертизи проекту;