Sp. z o.o. „TM PARTNERS”, ELEKTROWNIA SŁONECZNA wsi KULIKÓW w obwodzie lwowskim

Wykonano kompleks prac związanych z budową i uruchomieniem naziemnej elektrowni słonecznej o mocy 3,429 MW z przyłączeniem do sieci energetycznej 10 kV PrAT „Lwówobłenergo”.

Elektrownia znajduje się we wsi Kulików w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego.

W celu przyłączenia mocy elektrowni do sieci ogólnej przeprowadzono rekonstrukcję komórki 10 kV na stacji 35/10 kV „Kulików”, wybudowano 3,5-kilometrową kablowo-napowietrzną linię przesyłową 10 kV, w tym 0,8 km izolowanego drutu, i zainstalowano 3 kompletne podstacje transformatorowe 10/0,4 kV.

Urządzenia generujące składają się z 45 falowników sieciowych 60 kW firmy Kehua Tech, 6546 paneli słonecznych 375 W i 2634 paneli słonecznych 370 W firmy Trina Solar.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach zielonej taryfy ruszyła w dniu 02 października 2020 roku.