PP „ART-ENERGO”, elektrownia słoneczna WROCÓW

Wykonano kompleks prac związanych z budową i uruchomieniem własnej naziemnej elektrowni słonecznej "Wroców" o mocy 3201 kW z przyłączeniem do sieci energetycznej 10 kV PrAT „Lwówobłenergo”.

Elektrownia znajduje się we wsi Wroców w obwodzie lwowskim.

W celu przyłączenia mocy elektrowni do sieci ogólnej wybudowano 8 km napowietrznej linii przesyłowej 10 kV i 3 kompletne stacje transformatorowe 10/0,6 kV oraz zainstalowano komórkę kompletnej rozdzielnicy zewnętrznej 10 kV na stacji 35/10 kV „Stradcz”.

Urządzenia wytwórcze składają się z 22 falowników sieciowych 125 kW firmy Schneider Electric, model Conext CL-125PV, i 11640 paneli słonecznych 275 W firmy Trina Solar, model TSM-275 PE05A.

Budowa została zakończona w maju 2019 roku. Sprzedaż energii elektrycznej w ramach zielonej taryfy ruszyła w dniu 24 lipca 2019 roku.