PP „OLIJAR”

Zrealizowano kompleks prac nad zasilaniem zewnętrznym tłoczni oleju o mocy 2 MW z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej DTGO „Koleje Lwowskie” we wsi Stawczany w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego.

Aby zapewnić niezawodne zasilanie, zainstalowano:

  • stację transformatorową 35kV/10kV „Stawczany” z transformatorem mocy TMN-6300/35U1,
  • rozdzielnicę zamkniętą 35kV z komórkami TG21-14-36 firmy Elimsan (Turcja),
  • rozdzielnicę zamkniętą 10 kV z komórkami KM-1a firmy PP „Art-Energo”,
  • linię kablową 35kV wykonaną z kabla 3xAPvZgaP-1x120/35mm o łącznej długości 11,5km,
  • dwie linie kablowe 10kV wykonane z kabla AABl-10-3x240mm2 o łącznej długości 2350 m.

Wykonano budowę nowej komórki 35 kV na stacji trakcyjnej "Skniłów" wraz z instalacją wyłącznika próżniowego VB4-P-35-25/630 U1, odłącznika szynowego i liniowego RDZ-2-35/1000 produkcji WAT "AWM Amper", transformatorów prądu 35 kV CTSO 38.