Sp. z o.o. „FORA-S3”

Wykonano kompleks prac związanych z budową i uruchomieniem naziemnej elektrowni słonecznej o mocy 14,676 MW z przyłączeniem do sieci 35 kV WAT „Tarnopolobłenergo”.

Elektrownia znajduje się we wsi Latacze w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego.

W celu przyłączenia mocy elektrowni do sieci ogólnej wybudowano napowietrzną linię przesyłową 35 kV o długości 4,1 km oraz zainstalowano 12 kompletnych stacji transformatorowych 35/0,6 kV.

Urządzenia generujące składają się ze 104 falowników sieciowych o mocy 125 kW firmy Schneider Electric i 46 592 paneli słonecznych 315 W firmy Trina Solar.

Zieloną taryfę uzyskano w dniu 13 września 2019 r.