Sp. z o.o. „FORA-S2”

Wykonano kompleks prac związanych z budową i uruchomieniem 2 naziemnych elektrowni słonecznych o mocy 4,98 MW każda z przyłączeniem do sieci 35 kV WAT „Tarnopolobłenergo”.

Elektrownia znajdują się we wsi Iwanie Złote w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego.

W celu przyłączenia mocy elektrowni do sieci ogólnej wybudowano odgałęzienie napowietrznej linii przesyłowej 35 kV o długości 100 metrów i linię kablową 35 kV o długości 1,4 km, kompletną rozdzielnicę 35 kV oraz 8 kompletnych stacji transformatorowych 35/0,6 kV.

Urządzenia wytwórcze składają się z 72 falowników sieciowych 125 kW firmy Schneider Electric, 24 150 paneli słonecznych 310 W firmy Trina Solar i 7854 paneli słonecznych 315 W firmy Trina Solar.
Zieloną taryfę uzyskano w dniu 30 lipca 2019 r.