Sp. z o.o. „FORA-S”

Budowa jednej z największych naziemnych elektrowni słonecznych na Ukrainie Zachodniej we wsi Dobrowlany w obwodzie tarnopolskim o mocy 4,5 MW wraz z przyłączeniem jednostek wytwórczych do sieci WAT „Tarnopolobłenergo”.