PP „SIŃKÓW”

Wykonano szereg prac związanych z budową i uruchomieniem naziemnej elektrowni słonecznej o mocy 998,8 kW wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej 10 kV WAT „Tarnopolobłenergo”.

Elektrownia znajduje się we wsi Sińków w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego.

W celu przyłączenia mocy elektrowni do sieci ogólnej wybudowano 0,5 km napowietrznej linii przesyłowej 10 kV oraz kompletną stację transformatorową 10/0,6 kV.

Urządzenia wytwórcze składają się z 7 falowników sieciowych 125 kW firmy Schneider Electric i 3632 paneli słonecznych 275 W firmy JA Solar.

Zieloną taryfę uzyskano w dniu 28 maja 2019 roku.