Sp. z o.o. „RENTKOM”

Kompleks robót budowlano-montażowych zapewniających zewnętrzne zasilanie energetyczne o napięciu 35 kV oraz zasilanie wewnętrzne o napięciu 10/0,4 kV instalacji elektrycznych zespołu budynków do przetwarzania i magazynowania zboża o mocy 4,9 mW we wsi Dźwiniacz w rejonie czortkowskim obwodu tarnopolskiego wraz z przeprowadzeniem montażu:

  • linii kablowej 35kV wykonanej z kabla APvEgP-35 1x120/35 o łącznej długości 6900 m,
  • 6 ograniczników przepięć w wykonaniu podwieszanym OPN-P-35/40,5 UHL1,
  • 24 złącz kablowych 35PSTpO-1,
  • transformatora mocy TMN-6300/35 U1,
  • 2 kompletnych rozdzielnic zamkniętych 35 kV i 10 kV.