Sp. z o.o. „BROWAR KUMPEL”

Kompleks prac nad zasilaniem zewnętrznym minibrowaru wraz ze sklepem warzywnym we wsi Sokolniki w rejonie Pustomyckim obwodu lwowskiego, z podłączeniem do sieci PSA „Lwówobłenergo" i montażem kompletnej stacji transformatorowej z rozdzielnicą sekcyjną 10 kV i transformatorem mocy TM-400/10/0,4.