Sp. z o.o. „CENTRUM SERWISOWE „DIAMANT” salon samochodowy TOYOTA

Kompleks robót budowlano-montażowych przy zasilaniu zewnętrznym firmy Sp. z o.o „Centrum Serwisowe „DIAMANT” z podłączeniem do sieci PSA „Lwówobłenergo” i przeprowadzeniem montażu:

  • linii kablowej 6kV o długości 2,1 km,
  • rządzenia wejściowo-rozdzielczego kotłowni i salonu samochodowego,
  • dwusekcyjnej stacji transformatorowej z 2 transformatorami o mocy 400 kVA,
  • pełnego układu zasilania wewnętrznego