Sp. z o.o. „BEREHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SKUPU ZBOŻA”

Kompleks prac w zakresie zewnętrznego zasilania mocy produkcyjnych sp. z o.o „Berehowskie Przedsiębiorstwo Skupu Zboża” w osiedlu batiowo w rejonie Berehowskim obwodu Zakarpackiego, o mocy 2 MW z realizacją:

  • wymiany przełączników olejowych na próżniowe,
  • instalacji mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających w komórkach kompletnej rozdzielnicy zewnętrznej
  • montażu linii kablowej 6kV o długości 1300m i linii napowietrznej 6kV o długości 1200m,
  • montażu podstacji dwutransformatorowej z transformatorami mocy 1000kVA