Sp. z o.o. „BADER UKRAINA”

Kompleks robót budowlano-montażowych w zakresie zasilania zewnętrznego kompleksu produkcyjnego do szycia pokrowców samochodowych niemieckiej firmy Sp. z o.o „Bader Ukraina” o mocy 1,5 MW we wsi Kożycze w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego z podłączeniem do sieci DTGO „Koleje Lwowskie” i przeprowadzeniem montażu:

  • linii kablowej 6 kV o długości 5600 m,
  • stacji transformatorowej z transformatorem 1000 kVA, sieci oświetlenia ulicznego.