Sp. z o.o. „BADER UKRAINA”

Kompleks prac budowlano-montażowych w zakresie zasilania zewnętrznego kompleksu produkcyjnego do szycia pokrowców samochodowych niemieckiej firmy Sp. z o.o „Bader Ukraina” w Gródku w obwodzie lwowskim wraz z przyłączeniem do sieci PSA „Lwówobłenergo” oraz montażem stacji transformatorowej z dwoma transformatorami mocy 400 kVA.