Sp. z o.o. „MONDI PACKAGING BAGS UKRAINE”

Kompleks robót budowlano-montażowych przy zasilaniu zewnętrznym kompleksu produkcyjnego Sp. z o.o „MONDI PACKAGING BAGS UKRAINE” wraz z przebudową stacji dwutransformatorowej z wymianą dwóch transformatorów olejowych o mocy 630 kVA na transformatory suche produkcji firmy „Siemens” oraz kompleksową wymianą komórek mocy rozdzielnicy 0,4kV i 6kV na nowy sprzęt wyprodukowany przez firmę „EATON”.