Sp. z o.o. „LWOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SKUPU ZBOŻA”

Kompleks robót budowlano-montażowych w zakresie zasilania zewnętrznego kompleksu magazynów zboża we wsi Haliczany w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego o mocy 3,2 MW z przyłączeniem do sieci DTGO „Koleje Lwowskie".
W ramach realizacji projektu wykonano kompletną rekonstrukcję stacji dwutransformatorowej o mocy 3,2 MW oraz napowietrznej linii przesyłowej 10 kV o długości 4,5 km.