PRAT „LWOWSKI KOMBINAT TŁUSZCZÓW”

Kompleks prac nad zasilaniem zewnętrznym obiektów produkcyjnych PrAT „Lwowski Kombinat Tłuszczów”we Lwowie wraz z wykonaniem: przebudowy stacji transformatorowej TP-345, wymiany wyłącznika olejowego na próżniowy, naprawy transformatora mocy 630 kVA, poszukiwaniem uszkodzeń i naprawą linii kablowych 6 kV.