PP „ALLIANCE - SERVICE”

Kompleks prac nad zasilaniem zewnętrznym kompleksu produkcyjnego o mocy 860 kW we Lwowie przy ul. Horodockiej 286/b z podłączeniem do sieci DTGO „Koleje Lwowskie” wraz z montażem:

  • linia kablowej 6kV o długości 2600 m,
  • 2 komórek 6 kV KSO-272ED z wyłącznikami próżniowymi,
  • 2 transformatorów mocy o mocy 1000 kVA każdy.