DP „CHRT TEKSTYL”

Wykonanie prac elektromontażowych z wyposażenia technicznego zaplecza produkcyjnego przedsiębiorstwa odzieżowego DP „CHRT Tekstyl” we Lwowie.