Sp. z o.o. „UNICO-EXPO”

Kompleks prac przy zewnętrznym zasilaniu centrum biznesowego „Dominant-Plaza” we Lwowie przy ul. Uhorskiej 14 z podłączeniem do sieci PSA „Lwówobłenergo”.