KOMPLEKS HOTELOWY „RIUS”

Kompleks robót budowlano-montażowych w celu zapewnienia zasilania zewnętrznego wielofunkcyjnego kompleksu hotelowego „RIUS” o mocy 611 kW we Lwowie wraz z montażem:

  • linii kablowej o napięciu 6 kV i długości 1 km,
  • 2 kompletnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA i 630 kVA,
  • generatora spalinowego o mocy 250 kW MD 260 z automatycznym wprowadzaniem rezerwy.