ATZT LWOWSKI DOM TOWAROWY „NA RYNKU”

Kompleks prac związanych z zasilaniem zewnętrznym pomieszczeń ATZT Lwowski Dom Towarowy „Na rynku”, plac Rynek 32, Lwów, z podłączeniem do sieci PSA „Lwówobłenergo”.