Zielona taryfa

Zielona taryfa dla podmiotów gospodarczych wytwarzających energię elektryczną ze źródeł alternatywnych ustalona jest na 4,35 €/1 MW. dla ES naziemnego i 4,74 € / MW dla ES dachowego i elewacyjnego.

Taryfa obowiązuje od 01.04.2021 do 31.12.2021