№5600

01.07.2021 Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 5600 „O zmianie Kodeksu Podatkowego Ukrainy i niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapewnienia zrównoważonych dochodów budżetowych”, która w szczególności wprowadza podatek akcyzowy dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych źródła w wysokości 3, 2%.

Wcześniej premier Denis Szmygal powiedział, że innowacje będą dotyczyć tylko wielkiego biznesu i nie będą dotyczyć podatków krajowych dla ludzi oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzenie „zielonej” akcyzy unieważniło wszystkie obietnice rządu.

Podatek akcyzowy jest również sprzeczny z Memorandum of Understanding z Rządem w sprawie rozwiązywania problemów w branży, które zostało podpisane 10.06.2020

W szczególności Memorandum stwierdziło, że system podatkowy NIE zostanie zrewidowany w górę dla inwestorów w OZE. I znowu naruszenie umów!

Przedstawiciele Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Europejsko-Ukraińskiej Agencji Energetycznej i Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej uznali ustanowienie akcyzy na zieloną energię za ryzykowne i podpisali wspólny list do kierownictwa Rady Najwyższej, odpowiednich komisji sejmowych, ministerstw finansów i Energii.