Sprawozdania finansowe PE „Art-Energo” za rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej z dnia 27 grudnia 2017 r. № 1467

Uprzejmie informujemy, że firma Art-Energo została zbadana przez niezależnego audytora sprawozdań finansowych za rok 2020 w sprawie zatwierdzenia Warunków Koncesyjnych na Prowadzenie Działalności Gospodarczej w Wytwarzaniu Energii Elektrycznej.

Up