PP Olijar
PP "Olijar"
2012

PP "Olijar"

Wstecz

Kompleks prac po zewnętrznym zasilaniu elektrycznym warsztatu masłopresowego w miejs. Stawczany rejonu Pustomytiwskiego obwodu Lwowskiego z podłączaniem do sieci DTGO ""Kolej Lwowska"": prace projektowe, TEO, rozjemcza i pozwalająca dokumentacja, dostawa urządzenia, montaż:

  • transformatorowej podstacji PS-35/10 «Stawczany» z transformatorem TMN-6300/35-U1, ZRU-35kV z ogniwami typu TG21-14-36 produkcji Elimsan Turcja, ZRU-10 kV z ogniwami typu KM-1а produkcji PP «Artenergo»
  • linii kablowej 35 kV od podstacji trakcyjnej “Sknyliw” RU-35 kV kom. Za do ZRU-35 kV PS-35/10 «Stawczany» dokonanej kablem ЗхAPwЗhaP-1х120/35mm długością ponad 11,5 km. Więcej 1200 m tej linii kablowej przechodzi w przekłuciach różnej średnicy dokonanych metodą skierowanego poziomego wiertnictwa
  • dwóch LK 10 kV od RU-10 kV PS-35/10 «Stawczany» do RP-7 kablem AABl-10-Зх240mm2 długością ponad 2350m
  • wyłącznika próżniowego typu WB4-П-35-25/630 U1 na podstacji trakcyjnej “Sknyliw”, szynnego i liniowej odłączników typu RDZ-2-35/1000 produkcji WSA «AWM Amper», transformatorów prądu 35 kV 150/5 typu CTSO 38, montaż i dostosowanie ASKOE, prace powiązane z uruchomieniem i dostosowaniem, oddanie do eksploatacji