PP
PP "Nordik"
2012

PP "Nordik"

Wstecz

Kompleks prac po zewnętrznym zasilaniu elektrycznym jednego z pierwszych obiektów alternatywnej energetyki w Zachodniej Ukrainie “Samborska słoneczna stacja “ w obw. Lwowskim, rejon Samborski, miejsc. Raliwka mocą 5MW z podłączaniem generujących urządzeń do sieci DTGO "Kolej Lwowska":

 • prace projektowe
 • dostawa urządzenia
 • budowa LK-10kV ogólną długością 1км sześciu nićmi APwEhaP-10 1x240/70 od PS trakcyjnej Sambór do Samborskiej słonecznej stacji z przekłuciem pod łożyskiem rzeki Dniestr
 • montaż 4 kompletnych podstacji transformatorowych z siłowymi transformatorami 1000kVA
 • zamiana maślanego wyłącznika na BB/TEL z kompletem adaptacji
 • montaż kół RZA
 • zamiana dwóch LK-6 kV na AABL-10 3 x120mm2 - L-400M на ECzE-23 DTGO "Kolej Lwowska"
 • montaż i nastawienie ASKOE
 • przygotowanie technicznej dokumentacji dla otrzymania zleceniodawcą licencji na generację na "Zielonej taryfie" w NKPE
 • prace powiązane z uruchomieniem i dostosowaniem
 • oddanie do eksploatacji