"WP
WP «Rówieńska AES» PF NAEK «Energoatom»
2011

WP «Rówieńska AES» PF NAEK «Energoatom»

Wstecz

Prace budowlano-montażowe po instalacji drugiego źródła zasilania rezerwowego 6kV energobloku №2 WP «Rówieńska AES»:

 • Montaż ogniw 6kV z sekcyjnymi wyłącznikami magistral zasilania rezerwowego - 10szt
 • Montaż urządzeń łączących szynoprzewody 6kV -6szt
 • Montaż paneli kierowania i sygnalizacji węzła rezerwowego transformatora 6 kV -1szt
 • Prace budowlane po przeniesieniu rurociągów deszczowej kanalizacji transformatora 110/6kV
 • Prace budowlane dotyczące montażu rurociągów przemysłowej kanalizacji węzła transformatora 110/6kV
 • Prace budowlane dotyczące węzła transformatora 110/6kV (drogi przetaczania transformatora, przegroda ognioodporna , konserwator oleju)
 • Elektromontażowe prace dotyczące węzła transformatora 110/6kV (montaż portału, montaż stójek SCP, montaż rozłącznika 110kV, montaż OPN 110kV, montaż kablowej estakady 110kV і 6kV, instalacja na szynoprzewodach 110kV)
 • Montaż transformatora rezerwowego 110/6kV TRDNS-32000/110/6 kV na węźle przystacyjnym bloku №2
 • Montaż związków kablowych w części obwiązki transformatora 110/6kV
 • Wykonanie prac po budownictwie trasy dla torowania kabla 110kV na terytorium RAEC (rozkop rowu, zalania betonowej podstawy pod lady, przekłucia pod komunikacjami, urządzanie betonowych lad)
 • Montaż LK 110 kV PwJEhaPnh 64/110kV 1х185/95 - 2838 m
 • Montaż łącznych muf 110kV EHVS-145/L-W-17-50/52 – 3szt
 • Montaż końcowych muf 110kV -6szt
 • Montaż linii kablowych typu AABnlH 3х240 - 1000 m
 • Montaż linii kablowych typu XnRUHKXS 1х240 12/20kV – 180m
 • Prace montażowe po instalacji urządzenia na WRU 110kV ( wyłącznik gazowy AWW, transformatory prądu, rozłączniki НАРАМ (Polska), instalacja urządzenia na szynoprzewodach)
 • Montaż kontrolnych kablowych związków ogólną długością ponad 18000m
 • Urządzanie ognioodpornego pokrycia linii kablowych
 • Rozłączenie kontrolnych i siłowych linii kablowych
 • Montaż systemu automatycznego gaszenie pożarów transformatora 110/6kV
 • Przygotowanie pełnego pakietu dokumentacji technicznej i wykonawczej dla oddania obiektu do eksploatacji