Projektowanie

Projektowanie

Kompleksowa realizacja projektów zasilania dowolnego poziomu trudności była by niemożliwa bez własnej projektowej grupy PP Art-Energo, do jej kadry wchodzą sześć młodych wysoko wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi certyfikatami. Dział projektowy proponuje wykonanie następnych usług w zakresie projektowania:

 • Przedprojektowe doradztwo energetyczne;
 • Energoaudyt;
 • Opracowanie technicznego i ekonomicznego uzasadnienia oraz rozliczenie różnych wariantów zagospodarowania zewnętrznego i wewnętrznego zasilania;
 • Otrzymanie technicznych warunków na zasilanie od licencjobiorców rynku energetycznego;
 • Opracowanie zadania technicznego (TZ) na podjęcie prac projektowych;
 • Określenie etapów dokumentacji projektowej;
 • Opracowanie dokumentacji kosztorysowej;
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne;
 • Autorski nadzór za obiektem budownictwa;
 • Analiza i adaptacja projektowych decyzji zagranicznych firm do czynnej normatywnej dokumentacji Ukrainy;
 • Uzgodnienie projektowej dokumentacji we wszystkich pozwalających służbach;
 • Towarzyszenie przy przechodzeniu ekspertyzy projektu;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej:
  • Budownictwo i rekonstrukcja RP TP 0,4-750 kV
  • Kablowe i powietrzne linie zasilania 0,4-750 kV
  • Przekaźnikowa obrona i awaryjna automatyka instalacji elektrycznych
  • Automatyzowana ewidencja energii elektrycznej (ASKOE)
  • Przeprowadzanie kontroli nadzorczej zasilania
  • Środki co do rozwiązania pytań energooszczędności i jakości energii elektrycznej
  • Instalacje elektryczne siłowe budowli i zabudowań
  • Zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie
  • Środki instalacji odgromowej i urządzenia uziemienia instalacji elektrycznych budowli i zabudowań
  • Alternatywne źródła energii elektrycznej
 

Uzgodniona praca kadry inżynierskiej kompanii, działów projektowych, technicznych i produkcyjnych zabezpiecza we właściwym czasie oddanie obiektu do eksploatacji i przygotowanie pełnego pakietu pozwalającego, dokumentacji projektowej, kosztorysowej i technicznej dla podpisania umowy na zasilanie czy generację.

Do znaczących projektów dokonanych projektową grupą PP Art-Energo należą:

 1. Projekt "Przyłączenie do sieci elektrycznych 110 kV DTGO "Lwowska kolej" elektrowni wiatrowej mocą 50,4 MW Sp. z o.o. «Oriwska WES» w miejsc. Oriw rej. Skoliwskoho, obwodu Lwowskiego" (Zleceniodawca Sp. z o.o. «Oriwska WES»)
 2. Projekt "Budownictwo kablowo-powietrznej linii 110 kV głównego żywienia dla zewnętrznego zasilania podstacji trakcyjnej st. Kowel. Regulacja" (Zleceniodawca DTGO «Lwowska kolej»)
 3. Projekt "Rekonstrukcja z wynoszeniem TP- 1216 rozmieszczonej na ul. Łesi Ukrainki 1 we Lwowie" (Zleceniodawca teatr im. Marii Zankoweckoi)
 4. Projekt "Samborska elektrownia słoneczna w miejsc. Raliwka rejon Samborski obwodu Lwowskiego. Zewnętrzne elektryczne sieci". (Zleceniodawcy Sp. z o.o. «Samborska elektrownia słoneczna-1» i Sp. z o.o. «Samborska elektrownia słoneczna-2»)
 5. Projekt "Rekonstrukcja elektrycznych sieci DTGO «Lwowska kolej», zewnętrzne zasilanie od punktu zabezpieczenia mocy do punktu przyłączenia Sp. z o.o. «Beregiwskie chlibopryjmalne przedsiębiorstwo» w Zakarpackim obwodzie Beregiwskim rej., miejsc. Batiowo" (Zleceniodawca Sp. z o.o. «Beregiwskie chlibopryjmalne przedsiębiorstwo»)