Laboratorium i badania

Laboratorium elektrotechniczne i testowanie

Dla jakościowego i operatywnego podjęcia prac po technicznej obsłudze instalacji elektrycznych naszych klientów w rozporządzeniu operatywnie-dyspozytorskiej służby przedsiębiorstwa jest współczesne przewoźne elektromaszynowe laboratorium na podstawie samochodu "Mercedes", które jest wyposażone współczesnymi pomiarowymi przyrządami. Wszystkie przyrządy i urządzenia mają odpowiednie atestaty i poddawane corocznej kontroli. Pracownicy elektrycznego laboratorium mają przepustkę do podjęcia danych prac. Wszystkie prace wykonują się na wysokim fachowym poziomie. Elektryczne laboratorium przeprowadza następne rodzaje pomiarów i badań:

  • sprawdzenie stanu systemów ochronnego uziemienia instalacji elektrycznych;
  • sprawdzenie obecności związku między uziemianiem i uziemionym elementem;
  • pomiar oporu rozpływania się na głównych uziemianiach i uziemieniach magistral i sprzętu;
  • pomiar przejściowego oporu między uziemianiem i uziemionymi elementami sieci ochronnego uziemienia;
  • pomiar oporu izolacji instalacji elektrycznych i kabli;
  • wypróbowanie wysokim napięciem instalacji elektrycznych napięciem do 10 kV;
  • wypróbowanie wysokim napięciem kablowych linii napięciem do 35 kV;
  • poszukiwanie miejsca uszkodzenia linii kablowych napięciem do 35 kV;
  • naprawienie i sprawdzenie systemów przekaźnikowej obrony;
  • pomiar pełnego oporu pętli "faza-zero";

Przewagą mobilnego laboratorium PP Art-Energo jest możliwość przeprowadzać próbę napięciem bardzo niskiej częstości za pomocą przyrządu SNC-60KP kabli z izolacją z uszytego polietylenu napięciem do 35kV.

Po przeprowadzeniu badań nadaje się techniczne sprawozdanie z protokołami pomiarów i badań.