Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii w wielu rozwiniętych państwach światu już przestały być alternatywnymi. W Niemczech energetyka słoneczna składa powyżej 5% od wszystkiej wyprodukowanej energii w państwie; Islandia około 30% swoich potrzeb pokrywa ze źródeł alternatywnych; Dania zaspokaja 30% potrzeb swojej ludności z energii wietrzej; Włochy powyżej 6% elektryczności generują za pomocą słonecznych stacji elektrycznych, a energia wiatru zaspokaja jeszcze 11% potrzeb państwa. W naszym państwie rynek alternatywnych źródeł energii dopiero zaczyna się formować. Kompania „Art – Energo” opracowuje niezawodne rozwiązania kompleksowe dla energetyki słonecznej i wiatrowej oraz oferuje realizację wspólnych projektów dotyczących budownictwa „zielonych” stacji elektrycznych do generacji energii elektrycznej oraz jej sprzedaży według taryfy zielonej.

Jako udział w tym projekcie kompania „Art – Energo” bierze na siebie całokształt prac oraz dokonuje pełnego towarzyszenia dokumentowego do podłączenia słonecznej stacji elektrycznej do sieci elektrycznej.

Generacja energii elektrycznej za pomocą napromieniowania słonecznego i wiatru pozwala realizować ją na rynku energetycznym według taryfy zielonej do dnia 31.12.2029 r., co jest zadokumentowano w Ustawie Ukrainy „O energetyce elektrycznej” oraz w postanowieniu Komisji narodowej do regulacji w zakresie energetyczności nr 2043 z dnia 20.07.2015 r.

Zielona taryfa dla przemysłowych naziemnych słonecznych stacji elektrycznych wynosi:

  • 0,16 € / kW - zbudowanych w roku 2016.
  • 0,15 € / kW – zbudowanych w latach 2017-2019.

Zielona taryfa dla przemysłowych słonecznych stacji elektrycznych zbudowanych na dachach wynosi:

  • 0,172 € / kW - zbudowanych w roku 2016
  • 0,163 € / kW - zbudowanych w latach 2017-2019.

Zielona taryfa dla przemysłowych wiatrowych stacji elektrycznych wynosi:

  • 0,11 € / kW - zbudowanych w latach 2016-2019.

Koszt budownictwa 1 kW określonej mocy składa 830€ dla naziemnych i 890€ - dla dachowych stacji słonecznych oraz 1250 € dla wiatrowych stacji elektrycznych. Inwestycje w energetykę słoneczną i wiatrową opłacalne są w ciągu 5 – 6 lat.

Budując razem z „Art – Energo” będziecie płacić Państwo dopiero 80% wartości realizacji projektu, 205 płaci „Art – Energo” w ramach swego udziału w w/w projekcie.

Po budownictwie stacji elektrycznej do uzyskania zielonej taryfy inwestor winien odbyć szereg procedur biurokratycznych zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym Ukrainy.

Kompania „Art – Energo” pociąga na siebie odpowiedzialność do otrzymania wszystkich niezbędnych zezwoleń i dokumentów zgodnie z procedurą.

Razem ze słoneczną stacją elektryczną otrzymacie Państwo wszystkie dokumenty, niezbędne do jej pracy

W ciągu całego okresu eksploatacji słonecznych stacji elektrycznych kompania „Art – Energo” będzie dokonywać obsługi oraz będzie ponosić wszystkie koszty eksploatacyjne i naprawcze.