Електротехнічна лабораторія та випробовування

 
Електротехнічна лабораторія та випробовування

Для якісного та оперативного виконання робіт по технічному обслуговуванню електроустановок наших клієнтів в розпорядженні оперативно-диспетчерської служби підприємства є сучасна пересувна електротехнічна лабораторія на базі автомобіля «Mercedes», яка оснащена сучасними вимірювальними приладами. Всі прилади і обладнання мають відповідні атестати і проходять щорічну повірку. Працівники електролабораторії мають допуск до проведення даних робіт. Всі роботи виконуються на високому професійному рівні. Електролабораторія проводить наступні види вимірювань і випробувань:

  • перевірка стану систем захисного заземлення електроустановок;
  • перевірка наявності зв’язку між заземлювачем та заземленим елементом;
  • вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей і устаткування;
  • вимірювання перехідного опору між заземлювачем та заземленими елементами мережі захисного заземлення;
  • вимірювання опору ізоляції електрообладнання і кабелів;
  • випробування підвищеною напругою електрообладнання напругою до 10 кВ;
  • випробування підвищеною напругою кабельних ліній напругою до 35 кВ;
  • пошук місця пошкодження кабельних ліній напругою до 35 кВ;
  • налагодження і перевірка систем релейного захисту;
  • вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль»;

Перевагою мобільної лабораторії ПП Арт-енерго є можливість проводити випробовування напругою наднизької частоти за допомогою приладу СНЧ-60КП кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою до 35кВ.

Після проведення випробувань надається технічний звіт з протоколами вимірювань і випробувань.